CNMT3 tổ chức Ngày hội bảo vệ ANTQ năm 2023

Đăng vào 18/08/2023

Ngày 13/6/2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 521/QĐ- TTg về việc lấy ngày 19/8 hàng năm là Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Ngày 13/6/2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 521/QĐ- TTg về việc lấy ngày 19/8 hàng năm là Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ. Để thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9; chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945- 19/8/2023); chào mừng kỷ niệm 18 năm  Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8/2002 - 19/8/2023), sáng 16/8/2023 Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3 Hà Nội tổ chức “Ngày hội Toàn dân bảo vệ An Ninh Tổ Quốc” năm 2023.
 
Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Nam Hà - Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Sóc Sơn; đồng chí Lê Thị Thúy - Phó Chi cục trưởng Chi cục PCTNXH Hà Nội; đồng chí thượng tá Nguyễn Hữu Đức - Phó trưởng Ban chỉ đạo138, Phó trưởng Công an huyện Sóc Sơn; các đồng chí đại diện phòng, ban, ngành thuộc khối Huyện ủy, UBND huyện Sóc Sơn; các đồng chí lãnh đạo, BCH Công an các xã, trưởng ban bảo vệ các đơn vị trong Cụm liên kết ANTT khu vực số 3 - số 6; Cụm an toàn phía bắc; đại diện các đơn vị cụm thi đua số 11; đồng chí Ngô Văn Ất - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cơ sở, các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám đốc cùng toàn thể cán bộ và học viên.
 
Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội, đồng chí Trần Văn Bích - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Cơ sở cùng các đại biểu, cán bộ và học viên Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3 Hà Nội ôn lại lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, cha ông ta luôn dựa vào Nhân dân, phát huy trí tuệ, sức mạnh, lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết toàn dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng ta khẳng định: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng; sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân với nền tảng là “thế trận lòng dân”, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội khẳng định: “Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
Chính nhân dân là người làm nên những thắng lợi lịch sử”. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã khẳng định: “Lực lượng toàn dân là lực lượng vĩ đại hơn hết. Không ai chiến thắng được lực lượng đó” và biểu dương những thành tựu to lớn của 18 năm thực hiện. Trong đó, đề cao trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các cấp, các ngành, đoàn thể xã hội và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.
 
Ảnh: Đồng chí Trần Văn Bích - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Cơ sở tại Hội nghị
 
Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Nam Hà - Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Sóc Sơn nhấn mạnh, Ban chỉ đạo 138 huyện Sóc Sơn luôn quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, thành phố Hà Nội và huyện Sóc Sơn về công tác bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đến các ban ngành, đoàn thể của huyện, xã để thực hiện. Những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã hòa nhập, gắn kết với các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác ở địa bàn, tạo nên sức sống mới phong phú, đa dạng, mang tính xã hội cao, có ý nghĩa thiết thực cho cuộc sống bình yên của nhân dân. Thông qua việc tổ chức ngày hội nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã; đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân nhằm đưa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển sâu rộng, vững chắc với chất lượng và hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới.
nay.
Ảnh: Đồng chí Nguyễn Nam Hà - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Sóc Sơn
 
Đồng chí Ngô Văn Ất - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cơ sở cho rằng, để ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có ý nghĩa thiết thực nhất, mỗi cán bộ, nhân viên và học viên Cơ sở đều phải có nghĩa vụ tham gia xây dựng tốt phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, bằng những việc làm thiết thực, cụ thể như sau: luôn nêu cao tinh thần cảnh giác và kịp thời phát hiện, đấu tranh, lên án các hành vi vi phạm pháp luật. Động viên người thân trong gia đình, bạn bè xung quanh gương mẫu thực hiện đúng pháp luật. Thi đua xây dựng các phòng, Đội và đạt tiêu chuẩn: “An toàn về an ninh, trật tự”. Thay mặt Đảng ủy Cơ sở Đồng chí Ngô Văn Ất tuyên dương các đồng chí cán bộ, nhân viên, người lao động đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2023.
 
Ảnh: Đồng chí Ngô Văn Ất - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cơ sở tại Hội nghị
 
“Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ" đã trở thành nét đẹp trong sinh hoạt chính trị tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3 Hà Nội, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ và học viên. Thông qua ngày hội đã đánh giá, trao đổi về những mô hình hay, cách làm sáng tạo và biểu dương, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác giữ gìn ANTT ở đơn vị.
 
Ảnh Một số hình ảnh hoạt động trong Ngày hội bảo vệ An Ninh Tổ Quốc năm 2023
Đỗ Văn Tình
Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3