Dấu ấn 15 năm thành lập Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3 Hà Nội