Cơ sở cai nghiện ma túy số 3 Hà Nội thông báo tuyển dụng nhân sự

Đăng vào 13/06/2024

Căn cứ phê duyệt của Sở Lao động TB&XH Hà Nội về chủ trương tuyển dụng hợp đồng lao động theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP

Cơ sở Cai nghiệm ma túy số 3 Hà Nội thông báo cần tuyển 04 Hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP vào vị trí quản lý học viên, tổ chức khám bệnh, điều trị, phục vụ bệnh nhân là học viên cai nghiện, lái xe.