Đảng bộ Cơ sở số 3 và Chi bộ số 6 học tập chuyên đề năm 2023

Đăng vào 08/05/2023

Đảng bộ Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3, số 6 Hà Nội phối hợp tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gưỡng mẫu đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”

    Chiều ngày 08/5/2023, Đảng bộ Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3 phối hợp với Chi bộ Cơ sở Cai nghiện ma túy số 6 Hà Nội tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề năm 2023, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gưỡng mẫu đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Phú- HUV, Phó trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy Sóc Sơn; đồng chí Ngô Văn Ất- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3; đồng chí Phí Anh Hoàng - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Cơ sở Cai nghiện ma túy số 6 Hà Nội; các đồng chí trong Cấp ủy, BGĐ cùng toàn thể đảng viên và cán bộ 2 đơn vị.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Xuân Phú- HUV, Phó trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy Sóc Sơn tại Hội nghị

          Tại Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt chuyên đề, đồng chí Nguyễn Xuân Phú- Phó trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy Sóc Sơn nhấn mạnh quan điểm của Chủ Tịch Hồ Chí Minh “cán bộ là gốc của mọi công việc”, sinh thời Người đặc biệt chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức cách mạng, đủ năng lực, tiên phong, gương mẫu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tư tưởng của Người về cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị lý luận và có sức sống  mãnh liệt trong thực tiễn, thể hiện rõ chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh. Những câu chuyện sinh động mà đồng chí Nguyễn Xuân Phú- Phó trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy Sóc Sơn, đã đề cập tại Hội nghị chính là những tư liệu quý để cho các cán bộ, đảng viên huyện Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3, số 6 Hà Nội suy ngẫm.

       Thay mặt cho lãnh đạo 2 đơn vị, đồng chí Ngô Văn Ất- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3 Hà Nội phát biểu, đây là dịp để cán bộ, đảng viên Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3, số 6 Hà Nội nhìn lại từng vị trí, công việc đã làm, đang làm để xây dựng kế hoạch hành động, chú trọng về xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ảnh: Đồng chí Ngô Văn Ất- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3 Hà Nội tại Hội nghị

        Thông qua hội nghị, đã giúp mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và nhận thức sâu sắc nội dung cơ bản, cốt lõi được nêu trong chuyên đề năm 2023; đồng thời quán triệt việc triển khai và tổ chức thực hiện chuyên đề gắn với triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng đạt hiệu quả tại 2 đơn vị.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Người viết: Đỗ Văn Tình – Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3